ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА www.maistorfix.com

1.Обща информация.

1.1. Уеб сайтът www.maistorfix.com и съдържанието, публикувано на него са собственост на „ПРОФОКУС“ ЕООД, ЕИК: 205961542, със седалище гр.Бургас, Славейков 15 и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 33.

1.2. „ПРОФОКУС” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205961542, със седалище гр.Бургас, Славейков 15 и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 33, офис 3, имейл адрес: office@maistorfix.com телефон: +359 888 02 48 48

1.3. Целта на общите условия, описани по-долу, е уреждането на взаимоотношенията между MAISTORFIX (наричан по-долу ПРОФОКУС ЕООД) от една страна, и всички физически и юридически лица (занапред наричани „Потребители“/“Клиенти“), които искат да използват услуги, предлагани от Сайта, от друга.

1.4. Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

2. Основни понятия:

2.1. “ПОТРЕБИТЕЛ”/“КЛИЕНТ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите и/или информацията, предоставена на www.maistorfix.com.

2.2. “УСЛУГИ”, предлагани на сайта могат да бъдат, но не се ограничават до:

  • Строителство, ремонтни и интериорни дейности
  • Консултация и съвети относно строителни, ремонтни и интериорни дейности

3. Съдържание и интелектуална собственост

3.1. Съдържанието, предоставено на уеб сайт www.maistorfix.com е от информационен характер. Бъдещи взаимоотношения между ПРОФОКУС ЕООД и клиентите на дружеството се уреждат посредством личен контакт (чрез среща, кореспонденция по телефон и/или имейл) и последващо сключване на договор между страните. 

3.2. Всички статии, материали, изображения и текст, публикувани на www.maistorfix.com (с изключение на препратки към други уеб сайтове и тяхното съдържание) са собственост на „ПРОФОКУС“ ЕООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права.

3.3. Копирането и използването на статии, материали, изображения и текст от Сайта е забранено.

4. Линкове към други уеб страници и сайтове
С цел да бъде дадена максимално пълна информация за нашите услуги и начина, по който ги предоставяме на нашите клиенти, на страницата www.maistorfix.com може да бъдат публикувани връзки към други сайтове, които се управляват от трети страни и/или са тяхно притежание. „ПРОФОКУС“ ЕООД не поема отговорност за истинността и точността на информацията, която се публикува и показва в тези страници.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. „ЛИЧНИ ДАННИ“ са всички данни позволяващи дадено физическо лице да бъде идентифицирано. Личните данни могат да бъдат: собствено име и фамилия; ЕГН/ЛНЧ; адрес; телефон; имейл адрес; номер на документ за самоличност и др.

5.2. ПРОФОКУС ЕООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставена лична информация и лични данни, като последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, освен в случаите, когато дружеството е длъжно да предостави тази информация по силата на закона. 

5.3. Задължението на дружеството да защитава личните данни на клиента отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на текущите Общи Условия, дружеството може да използва личните данни на Клиента само и единствено за целите, предвидени и описани в договора.

5.4. ПРОФОКУС ЕООД събира и обработва предоставените от Потребителя лични данни, за да изпълни преддоговорните и договорните си задължения, както и да предостави качествено и пълно обслужване на своите Клиенти, използвайки индивидуален подход към всеки от тях.

6. Права и задължения на Потребителя/Клиента

6.1. Всеки Потребител/Клиент на Сайта се задължава да се запознае с Общите Условия. С визуализирането на всяка страница и/или кликването върху бутон на сайта, Потребителят заявява своето съгласие с текущите Общи условия.

6.2. Всеки Потребител/Клиент на Сайта се задължава да предостави информация/лични данни с оглед правилното изпълнение на задълженията на Дружеството, както и с оглед на правилно и коректно предоставена информация относно използваните услуги.

6.3. Всеки Потребител/Клиент на Сайта има право да получи пълна информация относно съхранението и използването на личните му данни. Това може да стане с писмено искане, подадено към Дружеството чрез имейл.

6.4. Всеки Потребител/Клиент на Сайта има право да поиска допълнителна информация относно услугите предлагани от MAISTORFIX, извън тази, описана в Сайта. Желанието за това може да се заяви чрез контактната форма на сайта, имейл и/или чрез телефонен разговор с отдел „Обслужване на клиенти“.

7. Права и задължения на MAISTORFIX

7.1. ПРОФОКУС ЕООД запазва правото си да променя и добавя настоящите Общи условия, като за това не е длъжен да уведомява Потребителя. Всяка една промяна ще бъде публикувана на страницата с Общите условия и ще влиза в сила в момента на публикуване. Всеки Потребител/Клиент на Сайта има свободен достъп до страницата с Общи условия и е длъжен да се запознае с тях преди използването на Сайта.

7.2. ПРОФОКУС ЕООД запазва правото си да променя условията за предоставяне на услуги, техните цени и всичко свързано с тях. 

7.3. ПРОФОКУС ЕООД се задължава да уведоми всеки един Клиент за всяка промяна, касаеща използвана от него услуга и/или нейната цена.

7.4. Съгласно т.5.2., ПРОФОКУС ЕООД се задължава да съхранява коректно всяка информация, предоставена от Потребителя.